Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01208
19-05-1950
Actoren
Notitie
Samenvatting
Het plan-Schuman. Stuk bedoeld als inleiding voor een REA-nota.
Over het plan is nog niet veel meer bekend dan wat het oorspronkelijke communiqué bevatte. Op 24 mei zal in Parijs een bijeenkomst worden gehouden, waar nader op de details zal worden ingegaan. Zolang niet meer bekend is kan er voor het noodzakelijke onderzoek naar de Nederlandse positie in de voorgestelde kolen- en staalgemeenschap slechts voorbereidend werk worden gedaan.
Uitvoerig wordt ingegaan op de Franse motieven, die gebaseerd zijn op enerzijds rekening te houden met mogelijke hernieuwde Duitse agressie en anderzijds de inschakeling als bondgenoot bij de Koude Oorlog.