Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01210
13-6-1951
Samenvatting
Boon vat zijn gesprek met Spierenburg samen.
1) Kwestie van schepping van een Europees territoir voor de zetel van de Schuman-organisatie. Het Franse denkbeeld van een exterritoriaal gebied is prematuur. Er valt hooguit te denken aan verlening van exterritorialiteit aan de gebouwen van de EGKS, maar het scheppen van een geheel district gaat te ver.
3) Taal. De Nederlandse politiek zal zijn dat getracht wordt om één taal geaccepteerd te krijgen, nl. het Frans. Lukt dit niet, dan zal de HA vier gelijkwaardige talen moeten kunnen krijgen.
4) Het vestigen van een zetel is een moeilijke aangelegenheid: getracht moet worden het daarheen te leiden, dat de zetel eerst in Parijs of Brussel wordt gevestigd, en dat de definitieve vestiging van de zetel aan de Assemblée wordt overgelaten. Boon heeft met Spierenburg afgesproken dat het Belgische voorstel om de HA in België te vestigen, wordt gesteund, maar dat geen steun wordt verleend aan de kandidatuur van Luik. Voorwaarde voor de steun is dat de vestiging van het Hof in Den Haag voor de Belgen aanvaardbaar is.