Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01217
11-11-1952
Actoren
Memorandum
Samenvatting
286. Zetel van het Hof EGKS.
Nadat op 18-4-1951 het EGKS-verdrag was ondertekend, kwamen Nederland en België overeen elkaar te steunen. Het Hof zou in Den Haag worden gevestigd en de Hoge Autoriteit in België. België schoof Luik naar voren, maar Nederland vreesde dat dit voor de andere landen niet acceptabel zou zijn en hoopte dat Brussel zou worden voorgesteld.
Tijdens de bijeenkomst van de interimcommissie in Den Haag in juni 1952 heeft Nederland zijn verzet tegen spreiding van de EGKS-organen opgegeven en Den Haag voorgesteld als zetel voor alle organen. De ministersconferentie van 23 en 24 juli leverde uiteindelijk op dat Luxemburg als tijdelijke zetel werd aangewezen.
Sedertdien is er nog geen uitzicht op aanwijzing van een definitieve zetel, maar de stemming om de zaak in Luxemburg te laten is stijgende. Den Haag biedt echter nog steeds goede mogelijkheden om het Hof te vestigen.