Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01245
16-01-1958
Samenvatting
Verslag van de 3e vergadering van het Intergouvernementeel Comité voor de instelling van een vrijhandelszone op 15 en 16 januari te Parijs.
Maudling legde een aantal voorstellen op tafel voor een landbouwregeling in de vrijhandelszone. Deze gaan uit van een nauwere samenwerking in het gehele beleid t.a.v. de agrarische productie en handel. Tijdens vooroverleg van de zes bleek dat men nog geen duidelijk beeld had van een landbouwregeling zoals die in de vrijhandelszone tot stand moest komen. De zes moeten hun gemeenschappelijk landbouwbeleid nog uitwerken, terwijl er dan al een regeling voor de vrijhandelszone zou moeten zijn. Een positieve conclusie werd daarom niet bereikt.
Verder werd gesproken over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, recht van vestiging, kolen en staal, beperkende zakenpraktijken en betalingsverkeer.
In een rapport van de EBU werd een schets gegeven van een adequaat betalingssysteem voor de EEG en de vrijhandelszone en de consequenties voor het bestaande Europese betalingsverkeer. De Board van de EBU wijst op het belang van zeer nauwe coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de deelnemende landen.
Zie ook