Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
SER-advies inzake de in het vrijhandelsgebied te treffen regelingen voor de mededinging.
Met de instelling van een vrijhandelsgebied wordt beoogd de door de lidstaten aangelegde beperkingen aan het handels- en dienstenverkeer weg te nemen, teneinde zodoende tot een uitbreiding van dit verkeer en tot een toenemen van de internationale arbeidsverdeling en grotere welvaart te komen. Dit wordt niet bereikt indien de beperkingen worden vervangen door ondernemersovereenkomsten. Voor het bereiken van de doelstellingen van de vrijhandelszone is het noodzakelijk dat regelen voor het concurrentieregime in het verdrag worden opgenomen.
Zie ook