Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01279
21-01-1959
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raadsvergadering van de EEG op 14 januari j.l.
Gesproken is over de voorlopige regeling van de betrekkingen tussen de EEG en de andere landen van de OEES en met name over het Britse voorstel om voor wat betreft de contingenten dezelfde voorzieningen te treffen tussen de 17 OEES-landen als die tussen de zes.
IN de ministerraad van 9/1 was besloten dat Nederland aanvaarding van het voorstel door de zes zou bepleiten. De vergadering van 14/1 stond in het teken van de Frans-Britse poging om de kwestie van de contintenten door een bilaterale regeling op te lossen. De vergadering leverde echter geen voor alle delegaties aanvaardbare formulering op.