Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
SER-advies inzake de mogelijkheid om te komen tot een uitbreiding van de Europese economische integratie.
De wenselijkheid van uitbreiding van de economische integratie tot de 17 OEES-landen is er nog steeds, gezien de toenemende mate waarin deze landen zich economisch op elkaar oriënteren. De SER-commissie nam daarom met voldoening kennis van het feit dat de pogingen om dit doel te bereiken werden voortgezet.
Hoewel de SER-commissie Vrijhandelszone het orthodoxe vrijhandelsconcept onhanteerbaar acht, meent zij dat dit concept moet moet worden aangevuld om deze vorm van multilerale associatie een voldoende mate van levensvatbaarheid en continuïgteit te geven. Daarbij moet worden uitgegaan van de beginselen: a) de EEG als zodanig betekent geen discriminatie t.o.v. de overige landen, b) de EEG mag niet worden aangetast, c) het open karakter van een multilaterale associatie, d) geleidelijke instelling volgens een vast tijdsschema, e) een alle sectoren omvattende integratie, f) synchronisatie EEG en vrijhandelszone, g) een passend institutionele opzet.