Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de eerste bespreking tussen de EEG en het Verenigd Koninkrijk op 10 oktober te Parijs.
Volgens Linthorst Homan waren de gesprekken teleurstellend. De zes slaagden er niet in om één lijn te trekken inzake het leiden van de onderhandelingen. De Fransen waren tegen een vaste leiding van de conferentie, terwijl ook Italië afweek van de door Duitsland en de Benelux voorgestane lijn. Homan heeft de indruk dat de Frankrijk tot elke prijs de bilaterale lijn met de Britten wil open houden en niet door een leider te Brussel tot de orde geroepen wil worden. Wellicht vindt Parijs Spaak te Europees. Italië wilde aan niemand gebonden zijn en zelf kunnen uitmaken hoe men het verdrag zal verdedigen. Verder was opvallend het stilzwijgen van de Europese Commissie.