Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlandse reactie op verklaring van minister Schmücker in de EEG-Raadszitting van 3 en 4 februari j.l.
Schmücker pleitte voor een 'harmonische evolutie in de economie van de gehele Gemeenschap'. De indruk wordt gewekt dat de BRD op industrieel terrein tot versnelde ontwikkeling wil komen, terwijl men t.a.v. landbouw niet gesproken wordt over nieuw te entameren onderwerpen. Franke meent dat als men een de eindfase van de marché unique versneld wil realiseren deze ook moet gelden voor het landbouwbeleid en dat het dus onjuist is om hiervoor een nieuwe ontsnappingsclausule in het leven te roepen.
Dit betekent dat indien Nederland positief wil reageren op de Duitse verklaring, dat nadere concretisering noodzakelijk is voor de landbouw.