Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01428
23-04-1965
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom en conferentie vertegenwoordigers lidstaten op 8 april 1965.
II-2 Italiaans memorandum inzake betrekkingen van de Gemeenschappen met derde landen. De kwestie stond reeds in mei 1964 op de agenda. Minister Fanfani stelde dat nu aan de Italiaanse eis moet worden voldaan om voor de betrekkingen met de landen rond de Middellandse Zee een globaal beeld uit te stippelen.
Luns verklaarde dat Nederland begrip heeft voor het verlangen naar algemene regels. Toch heeft hij wel enkele bezwaren. Zo mist hij de erkenning dat voor sommige Europese landen, die gegronde redenenen kunnen hebben om een volledig lidmaatschap niet te aanvaarden, de mogelijkheid van associatie moet blijven bestaan.
Voorts werden besproken de mogelijke associatie van Tunesiƫ en Marokko, Algerije en Nigeria.