Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01436
22-07-1965
Actoren
Nota
Samenvatting
Gevolgen van een stagnatie in de Europese Gemeenschappen.
Op verzoek van de Coördinatie Commissie is in interdepartementaal overleg getracht enig inzicht te verkrijgen in de economische gevolgen van stilstand in de ontwikkeling van de EG. Als werkhypothese voor het onderzoek werd aanvaard dat de ministerraden van de Gemeenschappen tot eind 1965 niet tot besluitvorming zullen komen. Voor de drie Gemeenschappen is onderzocht op welke terreinen het uitblijven van Raadsbesluiten zal leiden tot desintegratie.