Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01438
04-08-1965
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Raden van Ministers EEG/Euratom op 28, 29 en 30 juni 1965.
Commissievoorstellen. Fanfani verklaarde dat de integratie zich niet per sector moet ontwikkelen en dat de commissie haar voorstellen in een ruimer kader heeft geplaatst. Voor Italië is essentieel dat de modaliteiten zowel voor de overgangsperiode als de eindfase worden vastgesteld, inclusief toekenning van eigen inkomsten en de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement. Luns kon zich in grote lijnen in de ideeën van Fanfani vinden.
Couve de Murville stelde dat men in 1962 het eens was geworden dat men vóór 30 juni 1965 een regeling zou treffen voor de rest van de overgangsperiode. Daaraan zijn geen voorwaarden verbonden; wil men ze toch stellen en zelfs zo ver gaan dat men t.b.v. de parlementaire bevoegdheden het verdrag wil wijzigen, dan gaat men de verkeerde kant op.
Later in de vergadering waarschuwde hij nadrukkelijk voor een zeer ernstige crisis en bestreed hij de noodzaak om nu grotere bevoegdheden aan het Europees Parlement te verlenen.