Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01454
25-10-1960
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
2246.
Nota begeleidt twee 'notes' over "de plannen van De Gaulle" (bijgevoegd):
- "la négociation européenne ses difficultés psychologiques", van 27 augustus 1960.
- "La négociation européenne: Les conditions de son succès", van 29 augustus 1960.
Fock: "Ik moge de lezing van deze uitermate knappe stukken zeer aanbevelen. Zij zijn, wat mij voorkomt, het hoogst bereikbare niveau van intellectueel denken en ..van perfidie."