Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01482
02-06-1965
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota "Europese samenwerking"
In de regeringsverklaring van 27 april werd gesteld dat bevordering van een eensgezind beleid van het westen i.h.k.v. het Atlantisch bondgenootschap en eenwording van Europa en de verdere uitbouw van de Europese Gemeenschappen hoekstenen blijven van het Nederlandse buitenlandse beleid. Dit beleid is gericht op de totstandkoming van een geïntegreerd, open en democratisch Europa. Echter in toenemende mate blijkt dat één van de partners niet in deze richting wenst voort te gaan. Het is daarom goed om de balans op te maken en te zien waar wij en de anderen staan, alsmede in welke richting moet of kan worden verdergegaan. In de nota wordt veel aandacht besteed aan de Franse standpunten. Ook al is de conclusie dat voor het nemen van Nederlandse initiatieven geen aanleiding bestaat, dan nog is het van belang om een standpunt te bepalen.
Zie ook