Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
SER-advies inzake de voorstellen van de Europese Commissie betreffende een gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EEG.
Bij de beoordeling van de voorstellen vestigt de Commissie ISEA van de SER de aandacht op de doelstellingen die de SER in verschillende adviezen op agrarisch gebied heeft omschreven, nl. 1) het bevorderen van een zodanige nettobijdrage van de agrarische sector, dat het nationale product door een zo gunstig mogelijke aanwending van de beschikbaren productieve krachten zo groot mogelijk wordt, 2) het bevorderen van een redelijk bestaan in de agrarische sector.
De Commissie ISEA acht zowel de door de EC gestelde doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als de voorstellen voor het structuurbeleid in het algemeen bevredigend.