Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01558
24-01-1962
Samenvatting
Brief met notitie inzake tweede versnelling van de uitvoering van het EEG-verdrag.
In de EEG-Raadsvergadering zal over de 2e versnelling worden gesproken. Voor Nederland lijkt er minder reden een strak standpunt in te nemen, met name op het gebied van de landbouw. Voor de voornaamste agrarische exportproducten is thans een gemeenschappelijke politiek aanvaard. Nederland wil vasthouden aan de eis dat geen medewerking zal worden verleend aan een tweede versnellingsbesluit, wanneer de eerste versnelling op bepaalde punten niet is nagekomen. Verder zou logischerwijze, tezamen met de algemene versnelling, ook het tariefelement in de landbouwheffingen versneld dienen te worden afgebroken. De vraag is of het opportuun is om kort na de aanvaarding van de heffingenverordeningen op dit punt te insisteren.
Zie ook