Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01646
28-05-1953
Samenvatting
Nederlandse besprekingen ter voorbereiding regeringsconferentie te Rome.
Over de volgende zaken bestaat tussen Nederland en de BRD overeenstemming:
A) De politieke integratie moet door een economisch versmeltingsproces ingekaderd worden.
B) De beste weg voor economische integratie is de oprichting van een gemeenschappelijke markt waarin goederen, kapitaal en mensen zich vrij kunnen bewegen.
C) De oprichting van een gemeenschappelijke markt moet de beste benutting van het Europese productie-apparaat garanderen en niet een verslechtering van de concurrentiepositie veroorzaken.
Sachs stelt voor om Nederland te vragen om verduidelijking van enkele zaken uit het memorandum van Beyen van 5 mei.
Zie ook