Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Indien de Franse regering stelling moet nemen tegenover initiatieven van andere regeringen inzake de uitbreiding van de Europese integratie, dan dient zij te stellen dat dit onderwerp van een werkgroep moet worden. Deze werkgroep moet onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking op enkele economische deelgebieden, handel, transport en energie. De zes ministers kunnen andere regeringen uitnodigen deel te nemen aan de discussies, hetzij als deelnemer of als waarnemer.
De werkgroep kan teksten uitwerken voor conventies voor multilaterale samenwerking en voorstellen doen voor het stichting van gemeenschappelijke instituties. De belangrijkste onderwerpen van studie kunnen zijn: transport, energie, atoomvraagstukken, vrijhandelszone.