Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01714
16-01-1963
Samenvatting
Luns had een gesprek met Couve de Murville. Deze verklaarde dat het hem gebleken was dat men tracht een blok van vijf te vormen teneinde Frankrijk in de beklaagdenbank te zetten en Engeland te helpen op Britse condities het lidmaatschap van de EEG te laten verwerven. Frankrijk laat zich hiervoor niet lenen. Volgens hem wil Engeland geen werkelijk Europese politiek voeren.
Couve begreep niet waarom Nederland bereid is Engeland toe te laten waar het dan zeker is dat het verdrag van Rome zal verwateren. Volgens hem was het toch duidelijk dat er met Engeland niets viel te bereiken.