Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01865
05-11-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
35. Politieke eenwording.
Tijdens een bijeenkomst van het Politiek Comité op 27 okt te Luxemburg kwam de kwestie van het gebruik van de verschillende talen slechts en passant ter sprake. De Duitsers zijn hierop teruggekomen en stellen voor om de schriftelijke bijdragen, de verslagen der bijeenkomsten en de interventies van de vergaderingen van de zes en de tien de landstalen van de deelnemende partijen te bezigen. Bij gebrek aan een permanent secretariaat komt het Van Lynden als uiterst omslachtig voor. Hij stelt voor om een meer praktische werkwijze voor. Met behoud van het principiële recht om van de eigen taal gebruik te maken, kan men in bijeenkomsten van de zes de Franse taal blijver gebruiken. In de bijeenkomsten van de zes kan dan het Frans wordten gebezigd, terwijl men in bijeenkomsten van de tien getracht moet worden het taalgebruik tot het Frans en Engels te beoerjeb,