Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01889
24-03-1972
Actoren
Memorandum
Samenvatting
440. Europees politiek secretariaat.
Na het gesprek Pompidou-Heath en de persverklaringen uit de hoofdsteden lijkt de problematiek van een politiek secretariaat in een belangrijk stadium te zijn gekomen. Nederland dient een gedragslijn te bepalen om niet in een dwangpositie te worden gebracht vóór de topconferentie te Parijs. Uit oogpunt van onderhandeling lijkt het weinig aantrekkelijk om te moeten strijden voor vestiging in Brussel i.p.v. Parijs. Dit zou onvermijdelijk een anti-Franse campagne suggereren. Het is aantrekkelijker om te stellen dat Nederland - evenals Frankrijk - niet om een secretariaat heeft gevraagd en dat men voorshands nog nauwelijks een zinvolle taak voor een dergelijk lichaam ziet weggelegd. Wanneer een meerderheid toch een secretariaat wenst, zal Nederland zich erbij aansluiten mits: a) de taakomschrijving zinvol is, b) het te Brussel gevestigd wordt, c) zo mogelijk een band wordt gelegd met de Gemeenschapsinstellingen.
Zie ook