Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01911
18-12-1968
Samenvatting
1150. Crisis in Euratom.
Het Comité van Hoge Functionarissen, door de Raad van Ministers op 28 nov ingesteld, heeft zijn taak, t.w. het opstellen van een ontwerp-programma voor Euratom, beëindigd. Voor zover het niet lukte om het eens te worden over een gemeenschappelijk programma, is men er van uitgegaan dat in ieder geval tussen de vijf delegaties - zonder Frankrijk - overeenstemming diende te worden verkregen over het aanvullend programma. Dit lukte ook.
Nederland heeft steeds gesteld wellicht bereid te zijn een aanvullende programma te accepteren, op voorwaarde van overeenstemming over een substantieel gemeenschappelijk programma. Nederland was bevreesd voor een desintegratie van de Gemeenschap, maar moet nu de realiteit aanvaarden en dus ook het resultaat van het Comité.