Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01927
21-01-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
68. Plan Barre.
Inmiddels is in Brussel over drie onderdelen van het plan globaal overeenstemming bereikt (korte termijn-steun, middellange termijn-doelstellingen en procedure voor consultaties). Over de steunverlening op middellange termijn heeft het Monetair Comité een interimrapport aan de Raad uitgebracht.
Van datgeen wat tot dusver is bereikt kan worden opgemerkt dat het wel van enig nut kan zijn, doch dat nergens voortgang van prinicipiële betekenis op het gebied van beleidscoördinatie is geboekt. De vraag is nu aan de orde of de Raad zou moeten besluiten dat de voorgestelde oplossingen moeten worden uitgewerkt in het perspectief van een economische en monetaire unie of dat de bereikte oplossingen kunnne worden geaccepteerd als een eerste begin. Financiën dacht aan het eerste, de andere departementen aan het tweede.