Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01937
18-06-1970
Actoren
Nota
DEU
Samenvatting
Politieke integratie.
Op de conferentie van Staats- en Regeringshoofden te Den Haag op 1/2 dec. 1969 werd een nieuw initiatief genomen voor politieke eenmaking. De gang van zaken wettigde de indruk dat zowel het Frans verzet tegen vergroting van de Gemeenschap plaats heeft gemaakt voor een meer constructief standpunt als dat inzake politieke samenwerking het veranderde politieke klimaat betere perspectieven bood.
In Nederlandse optiek dient politieke samenwerking hand in hand te gaan met een aanpassing en waar nodig versterking van de communautaire instellingen. Met name zou een sterke executieve vereist zijn, opgewassen tegen nieuwe, toe te delen, politieke taken. Naar Nederlandse opvatting is politieke eenmaking niet in de laatste plaats een institutioneel probleem. Dit impliceert ook versterking van de democratische controle en dus het Europees Parlement.
De Nederlandse opstelling bleef echter tot dusverre op hardnekkig Frans verzet stuiten.
Voor Nederland is politieke samenwerking slechts een eerste fase in de richting van werkelijk politieke eenmaking, d.w.z. naar een supranationaal, federatief gestructureerd Europa.
Zie ook