Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01948
16-11-1971
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake de toetreding van het VK tot de Europese Gemeenschappen en het vrij verkeer van werknemers.
Bij de toetreding van het VK doet de vraag rijzen was moet worden verstaan onder het begrip 'onderdaan'. In de Britse nationaliteitswetgeving wordt dit ruimer gedefiniëerd. Over de gevolgen heeft zich een interdepartementale werkgroep gebogen. Onder het begrip 'onderdaan van het VK' vallen ook Indiérs en Pakistani uit Oost-Afrika en personen uit de koloniën.
Vertegenwoordigers van de ministeries wezen erop dat het beleid er sinds enige tijd op gericht is de toevloed van buitenlandse werknemers onder controle te krijgen. Door het openstellen van de grenzen voor deze groep zou dit beleid volledig worden gefrustreerd. Vraag is of er gronden zijn om de toegang tot Britse onderdanen te beperken tot patrials. Van de zijde van BuZa werd gesteld dat de wens om het begrip 'onderdaan' te begrenzen ernstige moeilijkheden kan opleveren. De werkgroep was verdeeld over de gewenste oplossing van het probleem.
Zie ook