Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01955
09-05-1972
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Aanvullende conclusies van de vergadering van de coordinatie-cie voor Europese integratie etc. d.d. 9-5-1972: EEG ontwikkelingssamenwerking.
Bijlage: aangepaste versie nota standpunt Ned. regering EEG-ontwikkelingssamenwerking.

Deel commissie vreest dat Nederland steeds meer gebonden zal zijn aan de minimalistische opstellingen van mede-lidstaten. Botsing tussen streven naar ver-dere integratie en individuele vrije handelen. Besloten wordt de ministerraad te vragen slechts deel ter dis-cussie staande nota in te dienen bij de EEG en andere deel te gebruiken als interne instructie voor te voeren overleg. Vanuit min. van landbouw wordt verzocht om een passage op te nemen over de rol van de EEG op het gebied van voedselhulp.
Nota:
blz 1 t/m 5 (algemene beleidsuitgangspunten) niet aangepast. Specifieke maatregelen:
- bevordering export ontwikkelingslanden door tarief- en handelspolitiek;
- verbetering economische structuur door landbouwpolitiek, industriepolitiek, regionale politiek em handelsbevordering;
- financiele en technische hulpverlening met als uitgangspunten: harmonisatie, financiele voorwaarden hulp, ontbinding hulpverlening op communautair niveau en onderlinge coordinatie hulpverlening.