Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 6 sept 1965.
2. De crisis in de Europese Gemeenschappen.
Voorzitter stelt de vraag of het niet nuttig zou zijn te bestuderen welke belangen de lidstaten bij het voortbestaan van de EEG hebben en welke pressie is te verwachten om te bevorderen dat het bereikte niet in gevaar wordt gebracht. Deze studie moet met de nodige vertrouwelijkheid worden omgeven om geen verkeerde indruk te wekken. Hartogh verwacht op korte en langere termijn geen nadelige economische gevolgen. Hij acht zo'n studie op korte termijn niet relevant.
N.a.v. een opmerking van Rutten dat langdurige stagnatie tot desintegratie van de EEG zou leiden, meent vz. Dat de nota juist ten doel heeft na te gaan of een stagnatie die langer duurt dan begin 1966 inderdaad tot desintegratie zou leiden. Hij stelt vast dat de bedoelde nota door de BEB moet worden opgesteld.
Vervolgens worden enkele reeds opgestelde nota's besproken.