Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag interdepartementale vergadering inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van de EGKS naar de sectoren energie en transport.
Cattani stelt dat de bijeenkomst van Messina inzake de uitbreiding van de EGKS meer een economische dan een politieke zaak zal zijn. Aan het einde van de vergadering brengt hij de vorming van een gemeenschappelijke markt en het voorstel van de Benelux. Voor Italië is het van belang om een evenwicht te vinden voor een markt voor zowel industriële als agrarische producten. Hoewel Italië een totale integratie voorstaat, wil hij vooralsnog volstaan met een sectorsgewijze benadering. Het enthousiasme van de Benelux voor de integrale benadering wordt niet gedeeld door de Fransen en Duitsers.