Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01989
03-10-1967
Samenvatting
Bijeenkomst van de Raad van Ministers van de EG op 2 en 3 oktober 1967 te Luxemburg.
6. Verzoeken om toetreding van het VK, Noorwegen, Denemarken en Ierland.
Commissaris Martino gaf aan dat de toetredingen kunnen leiden tot versterking en verdere ontwikkeling van de Gemeenschappen, mits een aantal voorwaarden kunnen worden verwezenlijkt.
Nederland wees bij monde van De Koster op een aantal hoofdmotieven in het Commissiedocument.
1) Het besef dat de uitbreiding als een beslissende stap wordt gezien op weg naar het uiteindelijke doel van het wegnemen der verdeling van Europa.
2) De wens van de Commissie dat de toetredingen tot een versterking van de Gemeenschappen zullen leiden.
3) Aan een abstracte beoordeling kan slechts een beperkte waarde worden toegekend.
De Koster wilde anders dan Duitsland geen verband leggen met de fusie van de Gemeenschappen. Eerst dient de toetreding te worden gerealiseerd.