Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02003
05-11-1969
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nederlandse doelstellingen voor de topconferentie.
De a.s. topconferentie te Den Haag is door Frankrijk voorgesteld om aan het einde van de overgangsperiode op het hoogste politieke niveau te bezinnen over voltooiing, verdieping en uitbreiding van de Gemeenschappen en de rol van Europa in de wereld. De andere landen hebben duidelijk gemaakt dat en uitspraak over uitbreiding van de EG beslissend zal zijn voor het welslagen van de conferentie.
Het Nederlandse streven dient gericht te zijn op vaststelling van een datum voor het openen van de onderhandelingen met het VK en mogelijke andere kandidaten.
T.a.v. de versterking van de Gemeenschappen meent Nederland dat deze versterking niet zozeer de uitbreiding van werkterreinen moet behelzen maar versterking van de instituten, zoals versterking bevoegdheden Europees Parlement.
T.a.v. politieke samenwerking van de zes is het (negatieve) Nederlandse standpunt onveranderd. Nederland ziet hiervoor de WEU als het geƫigende orgaan.