Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02011
04-04-1955
Samenvatting
Voorstellen van de Belgische oud-premier Van Houtte voor een Europese vrijhandelszone.
Op uitnodiging van het Benelux-comité heeft Van Houtte in Den Haag voor 700 aanwezigen een plan ontvouwd voor een Europese vrijhandelszone naar analogie van de Benelux. Het plan-Van Houtte ondervond veel kritiek. Kamervoorzitter Kortenhorst noemde het een afleidingsmaneuvre omdat het voorbijging aan de interne problemen binnen de Benelux. Blaisse (KVP) en Beyen zijn tegenstander omdat het niet voorziet in een supranationale autoriteit.