Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Reactie De Gasperi op plan-Beyen.
Italië deelt in grote lijnen de Nederlandse zorgen inzake de Europese economische integratie. Op basis van de gedachten van Beyen is het zeer wel mogelijk om gezamenlijke standpunten te ontwikkelen. Anderzijds zal moeten worden gewacht op de voortgang van de besprekingen in de Assemblee Ad-Hoc. Dit geeft echter ook de gelegenheid voor beide regeringen om de problemen die in het memorandum van Beyen zijn aangestipt, uit te diepen. Ook kan worden nagegaan wanneer een geschikt moment zal zijn om de ministers bijeen te roepen.