Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissies voor Europese Integratie- en Associatieproblemen en voor Internationale Milieuvraagstukken, 12 april 1972.
Besproken werd een nota van Buitenlandse Zaken (bijgevoegd). Het is een eerste formulering van een beleid t.a.v. werkzaamheden die in de EG een belangrijke plaats kunnen gaan innemen. Het betreft vooralsnog een globale beleidsoriëntatie, die nog nader moet worden uitgewerkt. Beide CoCo's zullen op korte termijn een standpunt gaan voorbereiden inzake de Commissievoorstellen.
In de nota noemt BuZa drie overwegingen die voor ontplooiing van milieuactiviteiten in EG-verband pleiten, nl. A) In de EG kunnen dikwijls eerder dan in andere organisaties bindende conclusies worden getrokken, B) De EG biedt Nederland, dat dikwijls netto-ontvanger van milieuvervuiling is, de gelegenheid in een ruimer kader compensaties te bieden in ruil voor gevraagde concessies, C) De EG kunnen een eigen geïntegreerde aanpak van milieuproblemen bevorderen. Daarnaast pleiten ook economische overwegingen voor aanpak van het milieu in EG-verband. Nederland zal meer dan de andere lidstaten belang hebben bij harmonisatie van het milieubeleid in de EG.
Thema
Trefwoorden