Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02053
20-01-1969
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 20 januari 1969.
1. Memorandum van de Europese Commissie inzake de hervorming van de landbouw en de vaststelling van de landbouwprijzen.
De vertegenwoordiger van Financiën bracht naar voren dat de prijsvoorstellen een verhoging van het EEG-landbouwfonds met zich mee zouden brengen van ongeveer 1000 r.e. per jaar. Dit is bijna een verdubbeling. Een deel van de CoCo meende dat Nederland ernstig moest overwegen om een algemene financiële plafonnering ter sprake te brengen. Financiën pleitte ervoor om eerst het plafond vast te stellen en daarna daar het beleid op aan te passen. Van de andere zijde werd echter gesteld dat een algemeen uitgavenplafond geen antwoord geeft op de huidige moeilijkheden in de landbouwsector. Hoe worden de uitgaven beperkt: door prijsverlaging of door productiebeperking of op een andere wijze? Landbouw wees er echter op dat een plafonnering waarschijnlijk moeilijk te realiseren is. Besloten werd de vraag over de wenselijkheid hiervan voor te leggen aan de REZ.