Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02059
31-03-1969
Samenvatting
Nota EZ inzake overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken in de EEG.
De Werkgroep Economische vraagstukken van Coreper heeft zijn werkzaamheden inzake de richtlijn voor de uitvoering van overheidswerken beƫindigd. Op enkele punten kon nog geen overeenstemming worden bereikt.
Voor Nederland is een belangrijke kwestie de ontwikkeling in de bouwnijverheid, waarbij opdrachtgever, architect en aannemer samen een bouwteam vormen. Tot nog toe heeft Brussel weinig begrip getoond voor deze specifiek Nederlandse ontwikkeling. De Nederlandse delegatie heeft getracht een uitzonderingspositie te verwerven. Toen dit niet lukte, is getracht een systeem voor te stellen waarbij aannemers moeten concurreren om deel te mogen nemen aan een bouwteam. Ook de reacties hierop waren niet erg gunstig. Nederland staat nu voor de keuze of het al dan niet zijn voorbehoud opgeeft of handhaaft.