Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02061
17-11-1969
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 17 nov. 1969.
Voorbereiding topconferentie van de zes op 1 en 2 dec. 1969.
Besproken werd de ministerraadsnota van 5/11. De CoCo kon in grote lijnen met de nota instemmen, maar constateerde ook dat deze enigszins door de ontwikkelingen is ingehaald. Hierin komt niet tot uiting dat de laatste evaluaties t.a.v. het door Frankrijk in te nemen standpunt minder pessimistisch zijn t.a.v. mogelijke overeenstemming over de datum, waarop de toetredingsonderhandelingen met het VK kunnen worden geopend. Hoe Frankrijk zich zal opstellen is nog ongewis, maar vaststaat dat het twee prealabele voorwaarden zal stellen, nl. Voltooiing van de landbouwfinanciering en overeenstemming tussen de zes over voorwaarden voor toetreding.
Verschillende leden vrezen echter dat vóór de datum van de start van de onderhandelingen Frankrijk druk zal uitoefenen om op diverse terreinen concessies te doen.
T.a.v. de versterking van de EG wil Nederland zich inzetten voor rechtstreekse verkiezingen en uitbreiding van bevoegdheden van het Europees Parlement en de terugkeer van meerderheidsprocedures in de Raad. Voorts dient de REZ zich uit te spreken over de coördinatie van de economische en monetaire politiek, en met name aanvaarding van het plan-Barre.