Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02076
01-05-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Engeland en de EEG.
En marge van de conferentie te Zeist had Duisenberg een onderhoud met zijn Duitse collega Schmidt. Deze was zeer verontrust over de negatieve opstelling van de Britse minister Healey tegenover het Britse EG-lidmaatschap, zoals tot uitdrukking gekomen tijdens de Bilderbergconferentie. Schmidt wilde op korte termijn een confentie beleggen van de premiers en minister van Financiƫn.
Ook Duisenberg had met Healey gesproken, waarbij echter laatstgenoemde niet zo negatief overkwam. Healey zei ronduit erop uit te zijn de positie van Engeland als netto-betaler in de EEG om te zetten in een neutrale of liever nog een netto-ontvangende positie.