Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5a. Euratom,.
De Block wil van de Vaste Commissie voor Kernenergie vernemen welk standpunt de regering moet innemen t.a.v. de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie t.a.v. Euratom. Nederland heeft tot nu toe het standpunt ingenomen, dat Euratom moet blijven bestaan en dat het personeelsbestand niet moet worden ingekrompen. Het aanvankelijke nogal ambitieuze programma is in tweede instantie nogal gereduceerd, maar houdt toch nog een aantal posten in die voor Nederland niet interessant zijn of te kostbaar. Spr wil constateren dat Euratom niet geheel aan de gestelde verwachting heeft voldaan en dat het wel aanbeveling verdient het personeelsbestand met 400 personen in te krimpen. De vraag is of De Block zijn voorlopige gevoelen mag uiten. Besloten wordt deze kwestie te delegeren aan De Block, Witteveen, Veringa en Luns.