Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02106
09-06-1972
Samenvatting
Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking.
Op basis van het rapport-Werner en het rapport-Ansiaux ontwikkelde gedachten over een Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking nodigde de Raad van de EG het Monetair Comité en het Comité van Presidenten van Centrale Banken uit om vóór 1-7-1972 een verslag op te stellen over organisatie, taken en statuten van dit fonds, dat in een later stadium van de EMU deel zou kunnen uitmaken van een communautair stelsel van centrale banken. In de nota worden de taken beschreven die het fonds in de overgangsfase naar de EMU al zou kunnen vervullen.