Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02137
18-10-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1012/65.
Luns ontving op zaterdag 16 okt zijn Deense collega Haekkerup. Daarin deelde deze mee dat hij hoopte dat de ministervergadering van de EFTA op 28./29 okt en beslissing zou nemen om de band tussen EEG en EFTA aan te halen. Naar zijn mening is er een aantal technische terreinen, waar een parallelle ontwikkeling in beide blokken een later samengaan kan vergemakkelijken. Gezien de crisis in de EEG zouden de EFTA-landen slechts hun wens om tot zo'n gesprek te komen kenbaar kunnen maken. Van de gesprekken die Haekkerup had gevoegd was alleen Couve de Murville negatief, omdat deze in een stap van EFTA-zijde een inmenging zag in het conflict van de EEG.
Luns gaf aan dat hij geen bezwaar had tegen een dergelijk initiatief, mits de zes maar niet om een onmiddellijke reactie werd gevraagd.
Zie ook