Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02144
31-01-1968
Actoren
codebericht
Samenvatting
Verslag zitting WEU ministerraad van 30 januari, tweede dag.
Gesproken werd over economische kwesties en het Franse veto over de Britse toetreding. Harmel zette de kern van het Benelux-memorandum uiteen. Brandt gaf aan dat hij de doelstellingen hiervan onderschreef. De bondsregering wil echter bij Frankrijk nagaan of het niet mogelijk is om de economiëen van de zes en het VK geleidelijk naar elkaar toe te buigen, zonder daarvoor de toetreding op de lange baan te willen schuiven. Ook wilde hij mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken, waarvoor technologie en wellicht Britse toetreding tot Euratom zou kunnen dienen.
Volgens Luns gaat het om twee zaken. 1) hoe kunnen omstandigheden worden geschapen opdat t.z.t. de toetreding zo snel mogelijk kan worden verwezenlijkt, 2) op welke wijze kan met het VK worden samengewerkt op terreinen die niet uitdrukkelijk door het verdrag zijn genoemd.