Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02145
09-10-1968
Samenvatting
928. A.S. WEU-vergadering 21 en 22 oktober.
Het paradoxale is dat de Britten Nederland een gebrek aan elan verwijten in de uitwerking en verwezenlijking van het Benelux-memorandum. Hierop kan geantwoord worden dat het steeds de bedoeling is geweest dat de Benelux-landen voor de a.s. WEU-conferentie het memorandum zouden bijschaven, uiteraard in overleg met de Engelsen en Italianen. Ook de Duitsers moeten erbij betrokken worden.
T.a.v. het memorandum moeten ook enkele problemen tot klaarheid worden gebracht, zoals de Belgische wens dat het Benelux-memorandum gerealiseerd wordt binnen WEU-verband. Te verwachten valt dat de Fransen versterking van de WEU-samenwerking zullen afwijzen en dat het gebruik van de WEU voor samenwerking in wijder Europees verband de Denen, Ieren en Noren zal uitsluiten.
Beter is om na afloop van de WEU-samenwerking met de vijf of de zes (als Duitsland meedoet) om de consequenties van een ├ęchec binnen de WEU te bezien. Daar zou kunnen worden besloten tot samenwerking op basis van het Benelux-memorandum.