Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02161
08-01-1969
Samenvatting
22. Mogelijkheden tot versterking van de bevoegdheden van het Europese Parlement.
A. Zonder verdragswijziging. Gezien de huidige situatie is dit zeer onwaarschijnlijk. De mogelijkheden die overblijven zijn zeer klein. In het algemeen kan gesteld worden dat het parlement de weinige bevoegdheden die het heeft optimaal moet benutten. Nederland heeft verder een raadscompromis bewerkstelligd m.b.t. raadpleging van het Europees Parlement bij associatieverdragen. Op naleving van dit compromis dient met grote acht te worden geslagen.
B. Met verdragswijziging. Dit is nodig voor het overgrote deel van de vermeerderingen van bevoegdheden. Op financieel gebied kan gedacht worden aan de kapstok der eigen middelen. Dit is in 1965 getracht met het bekende resultaat. Verder is er de harmonsatie van belastingen. Daarnaast kunnen bevoegdheden worden uitgebreid op het terrein van wetgeving.