Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02221
15-10-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1008/65. Plan-Spaak.
De ambassadeur in Luxemburg bevestigde dat de Luxemburgers het verzoek van Spaak om - nu de Nederlanders geen steun willen verlenen - zijn plan als Belgisch-Luxemburgs werkdocument rond te zenden, hadden afgewezen. Volgens Van Voorst tot Voorst zijn de Luxemburgse bezwaren tweeledig. 1) De Luxemburgers achten de tijd nog niet gekomen om à cinq met de Fransen van gedachten te wisselen omdat zij niet verwachten dat de vijf overeenstemming zullen bereiken over de tegenover de Fransen in te nemen houding, 2) De Luxemburgers menen dat een uitnodiging aan de Fransen om terug te komen aan de onderhandelingstafel de positie van De Gaulle zou versterken.