Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02235
10-07-1969
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4c. Zetel van het Europees instituut voor technologie.
Luns heeft minister Brandt gezegd dat de Nederlandse regering bijzonder ontstemd zou zijn wanneer het Europese instituut voor technologie niet in Maastricht wordt gevestigd en bovendien het internationaal octrooi-bureau geplaatst zou worden in München. Veringa vraagt Luns om alle mogelijke pressie uit te oefenen om Maastricht als vestigingsplaats aanvaard te krijgen. Luns zal de regeringen van België, Groot-Brittannië, Italië en West-Duitsland hierover benaderen.
Zie ook