Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. De Europese politiek.
De Koster deelt mee dat hij en Luns voor de EG-Raad van 22 en 23 juli tot de slotsom waren gekomen dat het geen zin had aan te dringen op een intentieverklaring inzake uitbreiding en dat een welwillende houding inzake een topconferentie de voorkeur verdiende. De Franse minister Schumann sprak van voltooiing, verdieping en uitbreiding van de Gemeenschap. Op 15 september zou een definitief besluit worden genomen over de topconferentie.
Gesproken wordt verder over de paralleliteit van de landbouwfinanciering en de uitbreiding van de Gemeenschap. Besloten wordt deze niet te koppelen maar in de Europese hoofdsteden te wijzen op de binding tussen beide onderwerpen.
Besloten wordt dat Buitenlandse Zaken een nota zal voorbereiden over de verdieping en uitbreiding van de Gemeenschappen, met het oog op de topconferentie.