Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02264
08-09-1972
Samenvatting
Commentaar op plan Medici.
In de tekst van het plan Medici tot instelling van een tweede Comité Spaak wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten conclusies van de topconferentie. 1. De bevestiging à dix van de reeds à six genomen verplichtingen. 2. Het op zich nemen van nieuwe en concrete verplichtingen. 3. Het definiëren van enkele doelstellingen die de regeringen van de lidstaten zich voorstellen op korte of middellange termijn te bereiken. 4. Het formuleren van de algemene oriënteringen voor het voortzetten van de bouw van Europa.
Gevreesd moet worden dat het communiqué van de topconferentie grotendeels uit onder 3 bedoelde conclusies zal bestaan. Toewijzing van deze materie aan een nieuw Comité Spaak zou betekenen dat de instellingen op de resultaten van dit comité moeten wachten. Daar komt nog bij dat de regeringen zich - anders dan destijds - zich reeds grotendeels hebben ingegraven in hun posities, waarin onafhankelijke deskundigen waarschijnlijk weinig wijziging kunnen brengen.
Om niet geheel negatief te hoeven zijn zou gesteld kunnen worden dat de conclusies genoemd onder 4 veel eerder in aanmerking voor studie zou komen.