Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02266
08-11-1973
Samenvatting
655. Topconferentie.
Van der Stoel sprak in Parijs met Jobert. Hij stelde dat de achtereenvolgende Nederlandse kabinetten steeds de totstandkoming van Europese eenheid als een centrale doelstelling van het buitenlandse beleid hadden beschouwd en dat ook voor het huidige kabinet gold. Van der Stoel vroeg zich af of het niet nuttig zou zijn de komende top te concentreren op de functie van topconferenties en op een gedachtenwisseling van algemene aard over actuele politieke problemen.
In een gesprek met Pompidou wees Van der Stoel op de gevaren die opdoemden voor de gemeenschappelijke markt als gevolg van de oliecrisis.