Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02269
28-11-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1078. Het instituut van topconferenties.
Inzake de nota voor de ministerraad merkt Italianer op:
1. Het betreft een eerste voorlopige stellingname waarvan de conclusie dient te worden gezien als een ultimum remedium voor het geval de minister-president in Kopenhagen zou worden gedwongen op enigerlei wijze akkoord te gaan met institutionalisering van de topconferenties.
2. Dit neemt niet weg dat het Nederlands streven er in Kopenhagen op gericht zou moeten zijn institutionalisering van het systeem van topconferenties zoveel mogelijk te vermijden. A) Hiervoor zou het nuttig zijn om dit onderwerp pas als laatste aan de orde te stellen, d.w.z. als na 1,5 dag duidelijk is hoe het systeem van informele en beperkte topconferenties in de praktijk werkt. B) Er valt veel voor te zeggen de nadruk te leggen op de noodzaak deze zaak te bezien in het perspectief van de komende Europese Unie. Door een verband te leggen met het in 1975 uit te brengen rapport over de unie, wordt een opening gegeven om de topconferenties zoals Pompidou voorziet als een voorlopige regeling te beschouwen. Of daarvoor plaats is in het kader van de Europese Unie dient immers nog geheel te worden bezien. C) Om een afwijzen van een formele institutionalisering meer acceptabel te maken voor alle partijen zou bereidheid kunnen worden uitgesproken om alvast te spreken over de datum van een volgende conferentie.