Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02273
13-09-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Van der Stoel aan Den Uyl inzake Diner Elysée.
1. Het is bepaald niet aanvaardbaar dat tijdens het diner definitief tot een topconferentie wordt besloten. En dit niet alleen omdat dit in strijd zou zijn met de formule van informeel en onverbindend overleg, maar ook omdat dit in strijd komt met het uitgangspunt dat een topconferentie alleen zinvol is wanneer concrete resultaten kunnen worden geboekt. Dit kan alleen worden verkregen door een grondige voorbereiding door de ministers van Buitenlandse Zaken.
2. Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar hebben vrijwel alle fracties aangedrongen dat bij een Top de minister van Buitenlandse Zaken vasthoudt aan de formules die verzekeren dat hij zijn verantwoordelijkheid tegenover het parlement kan waarmaken.